WWW.KOSOWO.PL - Strona specialnie dla Ciebie!

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym ukończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego na podstawie art.16 ust.3 Ustawy, a także dzieci, w stosunku, do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły na podstawie art.16 ust.1 Ustawy

2.Naboru do oddziału zerowego oraz do klas I-VI dokonuje Dyrektor Szkoły

3.W jednym oddziale klasowym nie może być więcej niż 12 uczniów

4.Okres zapisywania dzieci na nowy rok szkolny trwa przez cały rok poprzedzający dany rok nauki

5.Warunkiem przyjęcia uczniów klas II-VI jest: przedstawienie właściwego na określonym poziomie edukacji świadectwa ukończenia odpowiedniej klasy dostarczenie karty zdrowia

6.Rodzice przyjmowanych uczniów są odpowiedzialni za: poinformowanie o wszelkich kłopotach zdrowotnych swoich dzieci i o przyjmowanych lekach

7.Uczeń nabywa prawa ucznia z chwilą wpisania go na listę uczniówe-mail: kosowo1@go2.pl
gadu-gadu: 9622920