WWW.KOSOWO.PL - Strona specialnie dla Ciebie!

OFERTA SZKOŁY

    Chcemy, by szkoła była dla dzieci ich drugim domem. Otaczamy swoich uczniów życzliwą opieką. Tworzymy bezpieczną atmosferę sprzyjającą osiąganiu sukcesów, budowaniu poczucia własnej wartości. Pomagamy wkraczać w fascynujący świat wiedzy. Działania zmierzające do indywidualizacji rozwoju każdego dziecka nauczyciele podejmują wspólnie z rodzicami.

    Kładziemy nacisk na:

rozwijanie twórczego myślenia, wyrabianie analitycznego podejścia do otaczającej rzeczywistości, opanowanie dwóch języków obcych, umiejętność posługiwania się komputerem i korzystania z Internetu, umożliwianie uczniom prezentacji swojej wiedzy i umiejętności, cczynny udział w życiu kulturalnym swojej małej ojczyzny

 

   Wszystkim uczniom zapewniamy:

 • duże bezpieczeństwo zewnętrzne
 • jednozmianowość oraz mało liczne oddziały klasowe (nie więcej jak 12 uczniów)
 • wysoki poziom nauczania
 • naukę języka angielskiego od klasy "O"
 • naukę języka niemieckiego od klasy pierwszej
 • zajęcia z rytmiki w klasie zerowej
 • naukę informatyki od klasy pierwszej /od roku szk. 2007/2008/
 • uczestnictwo w różnych kołach zainteresowań prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę pedagogicz-ną
 • lekcje wychowania fizycznego na basenie w Bydgoszczy (1 godzina tygodniowo realizowana co dwa tygo- dnie)
 • zajęcia wyrównawczo-kompensacyjne
 • gimnastykę korekcyjną
 • 10 dniowe wyjazdy edukacyjne uczniów klas V-VI latem i zimą w góry (w tym nauka jazdy na nartach)
 • szeroki program imprez klasowych i szkolnych
 • wycieczki turystyczno-krajoznawcze, wyjazdy do kin i teatrów
 •                                                              
 • dla chętnych dodatkowe zajęcia językowe oraz możliwość nauki gry na flecie
 •   
     Procesem dydaktyczno-wychowawczym kieruje wykwalifikowana kadra nauczycielska, która dba o harmonijny rozwój każdego dziecka, jaki dokonuje się w procesie kształcenia umysłowego, moralno-społecznego, estetycznego, technicznego i fizyczno-zdrowotnego.  e-mail: kosowo1@go2.pl
  gadu-gadu: 9622920