WWW.KOSOWO.PL - Strona specialnie dla Ciebie!

GRONO PEDAGOGICZNE W KOSOWIE

1. Dyrektor Barbara Kromrych
- nauczyciel dyplomowany,
- mgr matematyki
- studia podyplomowe zarządzanie oświatą,

2. Iwona Pacholska
- mgr j. polskiego
- studia podyplomowe z historii i WOS
- kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki
- nauczyciel mianowany
- wychowawca klasy IV-V
- opiekun samorządu szkolnego,

3. Krystyna Michalska-Brodowska
- licencjat języka niemieckiego
- wyższe studia zawodowe języka rosyjskiego
- nauczyciel mianowany

4. Grażyna Duda
- mgr nauczania zintegrowanego,
- nauczyciel dyplomowany
- wychowawca klasy I-II

5. Karol Sitko
- mgr wychowania fizycznego
- nauczyciel dyplomowany

6. Stankiewicz Danuta
- mgr teologii
- nauczyciel dyplomowany

7. Elżbieta Gliszczyńska
- mgr geografii
- studia podyplomowe w zakresie przyrody
- nauczyciel mianowany

8. Stachowska Jagoda
-studia z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej

-kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki
- nauczyciel kontraktowy

9. Rosiak Angelika
- mgr j. angielskiego

- nauczyciel kontraktowy

10.Anna Balcer
- nauczyciel pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz terapii pedagogicznej

- nauczyciel kontraktowy

- wychowawca oddziału przedszkolnego

11.Monika Ziołecka
- licencjat z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej

12.Magdalena Dramińska
- mgr resocjalizacji, logopedii

- studia podyplomowe w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

- wychowawca oddziału przedszkolnego